Skolesystemet i Frankrig

I Frankrig går man i førskole, og så i børneskole til man er 11 år. Der er obligatorisk skolegang, til man er 16 år, og man har et formelt forhold til sine lærere. De bliver set som instruktører ikke som venner og behandles med stor respekt.

Videregående skole i Frankrig hedder Lyceé og er 3-årig. Som udvekslingselev vil du blive placeret i Premier (første klasse) eller Second (anden klasse) . Det er sjældent, at udvekslingselever placeres i Terminale (afgangsklassen) eller i sidste klasse på ungdomsskolen (Troisiéme ved et Collége). Det er op til skolen at vurdere klassetrin og linie, og grundlaget for placeringen er både alder, faglig baggrund, karakterer og ledige pladser.

Størrelsen på skolerne kan variere. En middelstor skole med 500-1000 elever er mest almindelig. Skoleåret er inddelt i 3 semestre, første år er fra september til december, andet år fra januar til marts/april og tredje år fra april til juni. Karakterskalaen går fra 20-0, men karakter over 18 er sjældent set. Gennemsnitskarakterer er som regel fra 9-11, og det er ikke usædvanligt at bruge 2-3 timer på lektier hver dag.