Skolesystemet i Italien

I Italien er der 8 års obligatorisk skolegang, og de fleste vælger at fortsætte en 5-årig videregående uddannelse. Skolen varer som regel fra kl. 8-13, 5 eller 6 dage om ugen. Antallet af dage varierer fra skole til skole.

Hvorvidt elever går i skolen om lørdagen, varierer meget fra sted til sted i Italien. Skemaet er fast, og eleven har ingen mulighed for at vælge fag, men skemaet består er forskellige almene fag.

VIGTIGT! Eleverne får ikke karakterer men en evaluering i hvert fag, så det er vigtigt, at skolen i Danmark forstår det.
Det er bedst, hvis eleven kan noget italiensk til at begynde med, men er ikke et krav. Vi anbefaler, at man tager kursus i italiensk, inden man tager af sted. Sportsaktiviteter er som i Danmark, uden for skoletiden og i privat/offentligt regi.