Skolesystemet i Tyskland

Mere af 80 % af tyske børn går i børnehave, fra de er 3-6 år, og dette er i privat regi – altså ikke underlagt stat eller kommune. Fra man er 6-10 år går man i grundskole, før man fortsætter på en videregående skole, som er delt op i 3 linier: Hauptschule, Realschule og Gymnasium.

Hauptschule tager 5 år, og de fleste har fuldført den, når de er 15 år og får så en praktikplads. Realschule tager 6 år og er grundlaget for en uddannelse ved teknisk højskole eller basisuddannelsen for økonomi og administration.

Gymnasium tager 9 år, og er den højeste uddannelse inden for den videregående skole. De sidste to år kan eleverne specialisere sig i de fag, de er allermest interesserede i. Dette gør overgangen til universitetet lettere. Som udvekslingselev får du plads på et gymnasium. Det er skolen, der bestemmer, hvilken klasse du bliver placeret i.

Skolen begynder kl. 7-8 om morgenen og slutter kl. 13-14. Der er som regel 4-6 timer pr. dag og nogle gange 8 timer pr. dag med 5-20 minutters pause mellem hver time. Der er omkring 7 til 10 fag på skemaet. Obligatoriske fag er tysk og engelsk. Fra 10. klasse: latin, fransk og et andet fremmedsprog, matematik, naturfag (fysik og kemi), geografi og biologi, gymnastik, musik eller formning.

Skolestart varierer meget i Tyskland, det kommer an på, hvilken kommune man bor i. Generelt er skoleåret delt op i to terminer. 1. termin er fra august/september til januar kun afbrudt af 2 ugers efterårsferie i oktober og en uges juleferie i december. 2. termin er fra januar til juni og kun afbrudt af 2 ugers påskeferie og efterfulgt af 6 ugers sommerferie.