Forsikringer

130295Vi vil gerne påpege vigtigheden af, at have en god forsikring. Vi tilbyder forsikringer til vores elever, både rejse- og syge forsikring samt en afbestillingsforsikring.

Afbestillingsforsikring
Dette er en frivillig forsikring, der giver dig tidligere indbetalt programafgift tilbage, hvis du eller din familie bliver syge, udsat for ulykker eller dødsfald. Forsikringer gælder for dig og din nærmeste familie.

Rejse- og sygeforsikring
Det er et ufravigeligt krav fra alle lande, at alle udvekslingselever har en forsikring der opfylder de officielle krav i det pågældende værtsland. Vi tilbyder i samarbejde med Gouda Forsiking en forsikring til vores elever. Du vil modtage information herom, når du er optaget på programmet.l