Optagelseskrav

Der er forskellige optagelseskrav til de forskellige lande. Generelt kræves det dog, at alle ansøgere skal studere på fuldtid frem til sommeren før afrejse. Du skal have et karaktergennemsnit på omkring 7 eller derover og have minimum 7 i værtslandets sprog. Du skal normalt være mellem 15 og 18 år ved ankomsten til værtslandet.

Du bør generelt have gode sprogkundskaber, være fagligt motiveret og have interesse for andre kulturer og nationaliteter. Du skal have færdiggjort 9. klasse og må ikke have fuldført en gymnasial uddannelse.