Ud i Verden med Aspect

Et skoleår i et andet land vil give dig gode sprogkundskaber, nye venner og ny inspiration. Kort sagt udvide din horisont.

Der er mange gode grunde til at pakke tasken og tage af sted på et skoleophold med Aspect. Blandt andet for at lære et andet sprog end dit modersmål flydende, for at blive en del af en helt ny livsstil og kultur, for at opleve nye sportsgrene/fritidsaktiviteter og lære at tackle nye situationer og udfordringer.

Et skoleår i udlandet vil give dig værdifulde livserfaringer. Du vil få en oplevelse for livet, som også vil være en værdifuld investering i din fremtid. Du vil kort sagt udvikle dig!

Aspect kan hjælpe dig med at gøre din drøm til virkelighed. Vi kan hjælpe dig med at finde frem til netop de løsninger, der kan give dig et godt udgangspunkt for, at du kan komme til at opleve de mange glæder, der er ved at leve og studere i et fremmed land.

De fleste vil nok opleve, at tilværelsen som udvekslingselev kan være både udfordrende og krævende, men også meget spændende. En engageret og spændt værtsfamilie vil stå parate til at byde dig velkommen. Du vil selv komme til at sætte dig til rette i klasseværelset som en eksotisk elev fra et lille land, der ligger langt borte.

Aspect lægger rammerne til rette for et vellykket ophold. Men det er vigtigt, at du er bevidst om, at det til syvende og sidst er dig selv, der skal være parat til at tackle sprogbarrierer og tilpasse dig en ny levevis og kultur – ikke omvendt. Derfor skal du også gøre dig klart fra begyndelsen, at din egen indsats vil være afgørende for, at dine drømme om et spændende ophold kan blive indfriet.

Vær parat til at tage godt imod de mange nye mennesker og de impulser, det giver. Tag imod med åbent sind og vær parat til at give noget af dig selv. Gensidig respekt og nysgerrighed er det fundament, som en indholdsrig og sjov skoledag/fritid skal bygges på.

Det vil sikkert ikke altid være lige nemt at vænne sig til alt det nye. Men husk, at belønningen er masser af muligheder for at opbygge livslange venskaber og en unik studiekompetence. Færdigheder du med garanti vil få brug for, uanset hvilke fremtidsplaner du har.

Aspect tilbyder at hjælpe dig med at få etableret kontakter til gode skoler og trygge værtsfamilier i udlandet. De elementer der er basis for en god dagligdag. Vi lægger vægt på, at du trives under dit udlandsophold, så du kan nå dine mål og omsætte udfordringerne til nyttige erfaringer og glæde. Aspect står altid parat med hjælp til løsning af store såvel som små problemer. Som en væsentlig del af forberedelserne vil vi bestræbe os på at indkredse lige præcis dine særlige behov.

Tryghed, kvalitet og en meningsfuld hverdag er overskriften på et vellykket skoleophold i udlandet. Men den allervigtigste betingelse, for at drømmene kan blive indfriet i ”mulighedernes land”, er stadig DIG SELV. Det handler om dit liv og dine valg. Det er dig, der skal ud på dit livs eventyr. Det er dine valg og beslutninger, der i sidste ende kommer til at bestemme udfaldet af turen. Aspect kan lægge rammerne til rette for dig, så dine valg bliver de rigtige. Vi ser frem til at byde DIG velkommen hjem efter et fantastisk år i udlandet!

Aspect Danmark